گروه تعاونی پیشگامان
کد کاربر
رمز
 

 

قابل توجه ادمین های محترم شرکت های اتحادیه پیشگامان :
با توجه به نزدیک شدن به انتهای سال لطفاً نسبت به بروز رسانی پرونده های پرسنلی
 ( اعم از تکمیل مشخصات به طور کامل ، غیر فعال نمودن پرسنل تسویه شده یا ترک کار، اضافه نمودن مدارک شناسایی در پیوست نرم افزار)
 اقدام نمائید. 
واحد تشکیلات،روش ها ومنابع انسانی  

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>