گروه تعاونی پیشگامان
کد کاربر
رمز
 

 

پرسنل محترم گروه تعاونی پیشگامان :
  جالبه بدونید تا امروز  تعداد 2.323 پرونده پرسنلی ، 10.619 حکم پرسنلی ، تعداد 53.384 فایل پیوست ، 1802 پنل کاربری ،412 شیفت کاری و 678 تقویم کاری در نرم افزار جامع منابع انسانی دیدگاه ایجاد شده است.
 
واحد تشکیلات،روش ها ومنابع انسانی 
اتحادیه تخصصی امور زیربنایی پیشگامان 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>