گروه تعاونی پیشگامان
کد کاربر
رمز
 

 

قابل توجه همکاران گرامی :
  آخرین مهلت ثبت درخواست های مرخصی ساعتی و روزانه، مأموریت ساعتی و روزانه، پس از ساعت مقرر می باشد. پس از اتمام مهلت، ثبت درخواست امکان پذیر نمی باشد.
  لطفا در هنگام ثبت درخواست های مرخصی،مأموریت و ... ، قسمت توضیحات تکمیل شود.  

 

 
واحد تشکیلات،روش ها ومنابع انسانی  
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>