گروه تعاونی پیشگامان
کد کاربر
رمز
 

 پرسنل محترم گروه تعاونی پیشگامان

نکات بهداشتی در محل کار جهت جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا:
1.از دست دادن و تماس فیزیکی با همکاران خود بپرهیزید
2.از ماسک ودستکش استفاده کنید
از خودکار، لیوان و دیگر لوازم مرتبط با همکاران استفاده نکنید
3.هنگام شروع کار میز و وسایل میز کارتان را با دستمال آنتی باکتریال و الکل ضدعفونی کنيد
4.برای تماس با سطوح مختلف از دستمال کاغذی استفاده کنید
5.چندین با در روز دستتان را به مدت 20 ثانیه بشویید
6. با فاصله با همکارانتان صحبت کنيد
7.برای مراجعین دفتر کار خود قانونی با مضمون شستن بلافاصله ی دستها پس از ورود به دفتر وضع کنید و الکل و دستمال ضدعفونی کننده در اختیارشان قرار دهید.

 
واحد تشکیلات،روش ها ومنابع انسانی  
اتحادیه تخصصی امور زیربنایی پیشگامان
 

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>