گروه تعاونی پیشگامان
کد کاربر
رمز
 

همکاران گرامی :

لطفاً قبل از بارگزاری مدارک اسکن شده پرسنل در قسمت پیوست های پرونده پرسنلی ، برای فایل های مورد نظر از اسامی درست استفاده کنید و در هنگام بارگزاری آن فایل  ماهیت صحیح را انتخاب نموده تا دسترسی بعدی به آن فایل با سرعت بیشتری مقدور باشد .

با تشکر ، تشکیلات ، روش ها و منابع انسانی اتحادیه پیشگامان

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>